2021 | 18-09: Seminar Sicilië 2021

1.150,00

Eén week lang de Organon (6e editie) en de Chronische Ziekten van Hahnemann

Filosofie en toepassing van de Ziekteclassificatie, Schüsslerzouten en Orgaanmiddelen aan de hand van concrete casuïstiek.

Het seminar bestaat uit vijf themadagen die in samenspraak met de deelnemers voorafgaand aan het seminar worden ingedeeld. Te denken aan bijvoorbeeld een themadag soa’s, reumatische aandoeningen, verloskunde en bevalling, diabetes, COPD, posologie, Schüsslerzouten, kinderwens, leverziekten, dermatologie of orgaanmiddelen. Soms aangevuld met een illustratieve casus uit eigen praktijk welke grondig wordt uitgewerkt. Dit alles met behulp van een beamer te volgen op grootbeeldprojectie. Het seminar spitst zich verder toe op het uitwisselen van ieders opgedane ervaring.

Het seminar geldt als vijf NVKH – erkende nascholingsdagen (max. 50% medisch).

Datum: 18-26 september 2021