Praktische verloskunde 1

45,00

Een goed verloop van de zwangerschap draagt op positieve wijze bij aan de gezonde ontwikkeling en de toekomst van de pasgeborene. De werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen, die natuurlijke gezondheid optimaliseert, kunnen hier een wezenlijk verschil maken.

Binnen de homeopathie is de verloskunde, hoe belangrijk ook, tot op heden toch een apart specialisme waar niet iedere homeopaat in thuis is. Daarom vormt dit boek voor zowel de klassiek homeopaat, die niet wekelijks met zwangeren in aanraking komt, als de verloskundige die nog geen of weinig ervaring heeft met professionele homeopathie, een bron van kennis, inspiratie en praktische toepasbaarheid.

Voor de verloskundige is homeopathische praktijkvoering heel goed te combineren met haar reguliere verloskundige zorg. Daarmee kan in veel gevallen voorkomen worden dat de zwangere aangewezen is op reguliere medicatie met mogelijke bijwerkingen of doorgestuurd wordt naar de tweede lijn.

Het boek is stapsgewijs opgebouwd vanuit de geschiedenis en basisprincipes van de klassieke homeopathie, gevolgd door methodiek, werkwijze en praktische toepasbaarheid van homeopathische middelen en spitst zich gaandeweg toe op de specifiek homeopathisch-verloskundige interventies. Hierdoor is een overzichtelijk en compleet werk ontstaan waarin alle aspecten van de dagelijkse praktijk zijn opgenomen.

“Een boek dat ongetwijfeld meermaals gelezen en bestudeerd zal worden. Hier heeft collega homeopaat, docent en schrijfster Els Leechburch Auwers een waar meesterwerkje afgeleverd. Zo biedt het de lezer na herhaalde lezing en studie noodzakelijke kennis voor een stevige basis in de dagelijkse praktijk. Voor eenieder vormt het echter een degelijk en betrouwbaar naslagwerk. Kennis waar we van op aankunnen.”

Ewald Stöteler, directeur Homeopathie Academie Nederland

Categorie: