Homeopathie cursus B

600,00

Homeopathie cursus A & B: homeopathie zoals door Hahnemann bedoeld in de 6e editie van de Organon. De editie die hij zelf als zijn ‘meest volmaakte’ bestempelde! En dat klopt! Zelfs in onze tijd waarin de meest complexe ziektevormen en ziekten hoogtij vieren, is het mogelijk zijn aanwijzingen op de letter te volgen en daarmee de behandeling van de patiënt aankunt in deze roerige tijden! Een must voor ons, in het belang van de patiënt, om dit te evenaren.

Categorieën: ,

Beschrijving

Filosofie is de basis van de geneeskunst

Filosofie is de basis van de geneeskunst. De filosofie vormt de visie van waaruit gehandeld c.q. behandeld kan worden en vormt het fundament waar de homeopathie zich op baseert. Deze op natuurwetten gebaseerde uitgangspunten vinden we op onovertroffen wijze beschreven in Samuel Hahnemann’s ‘Organon’ en Chronische Ziekten.

Centraal bij de homeopathie cursus A & B-cursus staan de volgende onderwerpen;

  • Ziekteleer van Samuel Hahnemann, die we ook wel ‘ziekteclassificatie’ noemen (incidenten, epidemische ziekten, acuut miasmatische ziekten, erfelijke belasting etc.)
  • Het gebruik van hoog gepotentiëerde geneesmiddelen, de LM potenties
  • Toepassing van ruikdosis
  • Posologie: Het voorschrijven op verschillende ziektevormen, door geneesmiddelen in afwisseling voor te schrijven
  • Degeneratieve orgaanziekten en hun behandeling vanuit Organon en Chronische ziekten
  • De praktische gevolgen van deze filosofie voor de behandeling van patiënten in de dagelijkse praktijk vinden we in Hahnemann’s werk ‘De chronische ziekten’.
  • De consequente toepassing van de Similia regel in alle aspecten van de behandeling (in communicatie en voorschrijven op gelijksoortig ziektebeeld, gelijksoortig in potentie, dosering en frequentie, gelijksoortig in ziektedynamiek)

Docent: Ewald Stöteler

Data:
2022: 10 november, 15 december
2023: 12 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni

Tijd: 13.00 – 18.30u
Locatie: Amersfoort (zie contact)

Extra: inclusief 2 praktische avond webinars met mogelijkheid voor eigen casuïstiek.

Geaccrediteerd door de NVKH en BKHD.

De homeopathische behandeling gebaseerd op de boeken van Hahnemann, voert ons weg van de veel gepraktiseerde Kentiaanse Homeopathie. Op deze manier kan uiterst complexe casuïstiek ontrafeld worden in al z’n pathologische componenten en kan een adequaat behandelplan ontwikkeld worden op geleide van de verschillende ziekelijke tendensen. Iedere patiënt heeft zoals we weten vrij wel altijd te maken met erfelijke belastingen, constitutionele aanleg(zwakte) en levensloop.

Het zijn deze verschillende elementen (naast iatrogeen, epidemische, acuut miasmatisch enz.), die de symptomatologie van de patiënt in hoge mate inkleuren. Belangrijke knelpunten worden op inzichtelijke manier herleid naar de betreffende paragrafen in de Organon en relevante tekstfragmenten in de chronische ziekten. De ervaring leert dat de juiste toepassing van de filosofie van het Organon in de praktische vorm van de Chronische Ziekten, leidt tot een bloeiende praktijk. Het doel van iedere homeopaat. Veel praktische informatie en opdrachten vormen een rode draad door zowel homeopathie cursus A en B. Op verschillende momenten tijdens deze dagen, zullen er tevens groepsactiviteiten plaatsvinden.

De consequenties die voortvloeien uit de homeopathie cursus A, worden tijdens de homeopathie cursus B in praktijk gebracht. In deze homeopathie cursus B wordt casuïstiek behandeld tegen het licht van Organon en Chronische ziekten van Samuel Hahnemann.

Certificering

Na het volgen van ook de B cursus is het mogelijk de cursus met de toets RH af te sluiten. Als klassiek homeopaat RH word je vermeld op de site www.klassiekehomeopathie.nl  en word je continue meegenomen in onze intensieve PR activiteiten.

Gespreid betalen

Er is een mogelijkheid om gespreid te betalen in 6 termijnen. Wil je daar gebruik van maken, meld je dan via deze link aan.