Over ons

HomeopathieShop.com is een initiatief van de Stichting Hahnemann Homeopathie (SHH) en de Homeopathie Academie Nederland.De SHH is in 2002 opgericht en heeft als doel de bekendheid met, en de werkzaamheid van de homeopathie, zoals gegrondvest door Samuel Hahnemann, in de wereld te bevorderen.

Om aan een en ander uitdrukking te geven worden vanuit de Stichting de volgende activiteiten ondernomen:

 • Organisatie studiedagen om de bekwaamheid in de ziekteclassificatie te bevorderen.
 • Er worden Intervisiedagen georganiseerd en onderling overleg wordt gestimuleerd.
 • Onderlinge vervanging bij vakantie en ziekte.
 • Onderhouden van een avond en nacht bereikbaarheidsdienst.
 • Publicaties, artikelen (o.a. in vakliteratuur), boeken, websites
 • Bevordering van de homeopathie door deel te nemen aan congressen en seminars.
 • Het mogelijk maken van stagebegeleiding voor studenten en ervaren homeopaten.
 • Het organiseren van bijscholingen in de toepassing van de ziekteclassificatie.
 • Verstrekt na een toets een certificaat van bekwaamheid ‘ziekteclassificatie’ en vermelding van praktijkgegevens op de website http://www.klassiekehomeopathie.nl/.
 • Het geven van supervisie aan startende homeopaten.
 • Het organiseren van een opleiding tot klassiek homeopaat.
 • Steunt in haar activiteiten de Nederlandse beroepsvereniging, de NVKH. Steunt in haar activiteiten de patiëntenvereniging, de KVHN.

Meer informatie over de Stichting Hahnemann Homeopathie vindt u op: http://www.klassiekehomeopathie.nl/

 

Homeopathie Academie Nederland

De Homeopathie Academie Nederland is een opleiding tot klassiek homeopaat die gebaseerd is op de beide standaard werken van Hahnemann, Organon en Chronische ziekten. De opleiding aangeboden door de Homeopathie Academie Nederland heeft als doel de student gericht op te leiden tot professionele klassiek homeopaat in bezit van de noodzakelijke deskundigheid. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt de theorie in levende wisselwerking gebracht met de praktijk. Er worden veel praktijklessen gegeven die van vitaal belang zijn tijdens de scholing en ‘het vak’ voor de student heel toegankelijk maken. Aan het eind van vijf jaar studie is de stap naar de praktijk dan een heel natuurlijke, bijna vanzelfsprekende.

Erkenning

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de NVKH, is de beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten. De Homeopathie Academie Nederland (HAN) is een door de NVKH erkende opleiding.

Meer informatie over de Homeopathie Academie Nederland vindt u op: www.homeopathieacademie.nl